Verkkopalvelu www.vapaavaurasnainen.fi soveltaa Suomen Kuluttajasuojalakia sekä Euroopan Unionin yleisiä kuluttajasuojaa koskevia säädöksiä.

Palvelun tarjoajana toimii

Vauraat Oy

Temppelikatu 9 LH 2

00100 Helsinki

Y-tunnus: 3151232-4


Vapaa Vauras Nainen toimitus- ja maksuehdot


Maksamalla osallistumismaksun Vapaa Vauras Nainen -yhteisöön, saat ohjeet toisella alustalla järjestettävään valmennukseen. Maksu oikeuttaa sinua kuluttamaan ja lataamaan palvelun sisältöä omaan käyttöösi.

Maksaminen ja maksutavat

Maksu suoritetaan heti. Maksutapoina käyvät VISA, Mastercard, American Express ja Discover.

Vaihto- ja palautusoikeus

Kuluttajasuojalain nojalla, heti käyttöön otettavalla digitaalisella sisällöllä ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Näin ollen maksettua maksua ei palauteta missään tilanteessa. 

Irtisanominen

Palvelun voi milloin tahansa irtisanoa ja lopettaa kuluvan maksukauden (kuukausi/vuosi) loppuun lähettämällä sähköpostia asiakaspalvelu@vaurasnainen.fi otsikolla VVN irtisanominen.

Reklamaatiot

Reklamaatiot palvelun käyttöön ja sisältöön liittyvissä asioissa voi osoittaa: asiakaspalvelu@vaurasnainen.fi. Reklamaatiot hoidetaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Rajoitukset

Palvelun materiaaleja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Omien tuotteiden ja palveluiden markkinointi ole sallittua. Pidätämme oikeudet muutoksiin palvelun sisällössä.

Vauras Nainen -sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Vauraat Oy
Temppelikatu 9 LH 2
00100 Helsinki
Y-tunnus: 3151232-4

Yhteyshenkilö
Terhi Majasalmi
asiakaspalvelu@vaurasnainen.fi

Rekisterin nimi
– Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Rekisterien tarkemmat tiedot tietosuojaselosteissa alla.

Tietosuojaseloste – Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste
Laadittu: 1.5.2019

Rekisterin nimi
– Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito kuten uutiskirjeen lähetys.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset: Uutiskirjeen liittymislomake.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Vauraat Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Sähköpostipalvelu sijaitsee Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetussa järjestelmässä, jonka tietosuojapoliikka on saatavilla osoitteessa http://mailchimp.com/legal/ Varallisuusakatemia Oy:n osiot ovat muista asiakkuuksista eriytettyjä ja käyttäjätunnus- ja salasanasuojattuja. Tietoja ei säilytetä paperitulosteina.

Tarkistusoikeus
Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.